TEMELJNI IZRAZIDogovoreni korisnik je osoba, određena na polici kao primalac novca osiguranja u slučaju smrti osiguranika.

Zahtjev je zahtjev pojedinca da dobije vraćeni manjak, pokriće po polici osiguranja.

Polica je ugovor ili sporazum između osiguranika i osiguratelja.

Premija je plaćanje osiguravajućoj kući za pokriće osiguranja.