ŠTA MORATE ZNATI?
U ovoj novoj revolucionarnoj knjizi otkrit ćete:

Zašto je životno osiguranje temelj svakog financijskog plana.

Zbog čega si ne možete ni vi ni vaša obitelj priuštiti život bez životnog osiguranja.

Koje su najgore posljedice, koje vam se mogu dogoditi, ako nemate životnog osiguranja.

Najčešći mitovi i pogrešne zamisli o životnom osiguranju.

Zašto bi svaka obitelj morala biti životno osigurana.

Kako ispravno odrediti vašu potrebu za životnim osiguranjem.

I još mnogo, mnogo više ...PROČITAJTE SI:


Knjiga Temelj financijske neovisnosti još je jedan dokaz više da je Smiljan Mori vizionar na području osobnog razvoja pojedinca. Ova knjiga je logičan nastavak njegova truda da usreći što veći krug ljudi tako da ih motivira, potiče na pozitivno razmišljanje, da im pokaže i nauči ih, kako neka svijetla strana čovjeka pobijedi tamnu stranu, a ujedno nas u toj knjizi upozorava, kako krut i nepredvidljiv je naš život i kako brzo se mogu sreća i ljubav promijeniti u veliku žalost i tragediju. Te se tragične događaje ne može ni predvidjeti ni spriječiti; a možemo napraviti sve da nas, odnosno naših najbližih osim duhovnog bola ne zadesi još i financijska propast.

Mitja Mejač, dugogodišnji predsjednik i član uprava različitih slovenskih osiguravajućih kuća


U dinamično razvijajućem svijetu sigurnost postaje sve više cijenjeno dobro. Ne samo, da smo toga svjesni, gospodarski svjesan pojedinac mora tome i sam doprinijeti. Slovenske osiguravajuće kuće nude brojne produkte osiguranja, a dio je životnih osiguranja unatoč tome u usporedbi sa Europom mali. Da li je za to kriva premala osviještenost potrošača?

Autor ove knjižice Smiljan Mori na vrlo jednostavan i neusiljen način upozori čitatelja na odgovornost za vlastitu financijsku neovisnost. Zaštitu pred nepredviđenim događajima, koji nam se mogu dogoditi, moguće je postići. S primjerenom osviješčenošću i u suradnji sa savjetnicima osiguranja potrošač se može odlučiti među brojnim produktima osiguranja. Opisima događaja, koji se mogu dogoditi svakom pojedincu, autor nas spušta na zemlju i u pravodobno odgovorno razmišljanje o realnim financijskim posljedicama, koje mogu slijediti takvim događajima.

Knjižicu preporučam svima, koji su svjesni odgovornosti za svoju budućnost, a i onima, koji još nisu ustanovili da sigurnost postaja sve više cijenjeno dobro. I naposljetku, samo osviješten i zahtjevan korisnik financijskih usluga može pripomći ka sve boljoj njihovoj ponudi.

Mirko Kaluža, predsjednik Slovenskog udruženja osiguravatelja


Uz brojne raznovrsne produkte osiguranja u posljednim godinama, ova knjiga na jasan, neposredan i svima razumljiv način objasni bit i značenje životnih osiguranja. Smiljan Mori još jednom dokazuje, da je dobar poznavalac navedene tematike. Odluka o sklopljenju životnog osiguranja nakon čitanja ove knjige ne bi smjela više biti teška.

Denis Stroligo, predsednik uprave Merkur Osiguranje, d. d. (Slovenija)


Iako je neobično čuti ipak, najveća je želja svih, da se optimalna investicija životnog osiguranja nikad ne bi ispunila, naime, najbolja je investicija ako brzo nakon sklopljenja umremo. A glavni motiv za osiguranje je još uvijek strah najdražih pred budučnošću. I koja je najveća poteškoća kod sklapanja osiguranja? Prije svega manjak informacija i velika neobavještenost. Nakon čitanja Smiljanove knjige motiva za sklopljenje osiguranja vam zasigurno neće nedostati. Ali imat ćete "sitan" problem. Knjiga Temelj financijske neovisnosti naime otvara brojna značajna pitanja, na koja morate odgovoriti, prije svega sami sebi, još prije sklapanja osiguranja. Zasigurno jedna od boljih knjiga ove vrste, jer Smiljan Mori već brojne godine dobro zna, kako dati najbolju "dijagnozu" kod omogućivanja financijske sigurnosti.

Srečko Pirtovšek, glavni i odgovorni urednik revije Kapital


Smiljan na svima razumljiv način i bez dlake na jeziku objasni, čemu su namjenjena životna osiguranja. Sigurnosti. Mnoge osiguravajuće kuće i zastupnici naime u strahu pred gubitkom osiguranika i želji po dobtku nažalost još uvijek govore prije svega o produktu štednje. Veseli me, da smo dobili knjigu, koje mora biti obvezno obrazovno gradivo svakog budućeg osiguranika, priručnik svakog poštenog i uspješnog agenta osiguranja i naposljetku i nas, koji pomažemo u gradnji i viših katova 'financijske kuće'.

Mag. Samo Lubej, neovisni investicioni savjetnik, sourednik www.FinancniCenter.si.


Kad pročitate knjigu »financijskog liječnika« Smiljana Morija, ustanovit ćete ili, koliko je vaše neizmjerno bogatstvo, i dalje odmarati, prekriveni srećom, ili pak životno ćete se osigurati.

Stane Brglez, predsednik uprave KBM Infond


Već imate sklopljeno životno osiguranje? Zašto ne? Jer ne vjerujete agentima osiguranja? Nažalost to nije dobar razlog i neće otjerati probleme vaših najdražih, ako se dogodi najgore. Lijek za vaše nepovjerenje može biti samo vaše znanje, koje će vam omogućiti ocijeniti savjetnika i kojim ćete dobiti više samostojnosti kod odlučivanja. Ova knjiga je dobar početak jer na kratak i svima razumljiv način nudi znanje, koje je potrebno za odgovor na osnovno i najznačajnije pitanje: Da li trebam životno osiguranje?

Jure Gostiša, urednik elektronskog izdanja časopisa Finance i revije Moje finance


Konačno i jedna slovenska knjiga, koja opisuje bit životnog osiguranja na kratak i za svakog razumljiv način – za potencjialne osiguranike i agente osiguranja.

Uroš Skuhala, izvršni direktor marketinga Maribor Osiguranja, d. d.


Temelj financijske neovisnosti je knjiga, koja mora postati obvezno čitanje za svakog, koji želi biti uspješan u životu. Osobna imovina bez primjerenih životnih osiguranja i osiguranja od posljedica nezgode je poput drveta sa slabim korijenjem – brzo ga sruši već i najslabiji vjetar. Stoga jer život ne čine samo lijepi i sunčani dani, preporučam vam, da se primjereno osigurate. A prije toga pročitajte Smiljanove upute.

Dr. Janez Balkovec, direktor društva Sava plus, d. d., i predsjednik stručnog vijeća Instituta za osobne financije


Smiljan se usuđuje. Neposredno i gotovo prijeteće otkrivenje o životnim istinama, koje često najradije gurnemo pod tepih. Činjenica da su naši životi prolazni je nedvojbena i kruta te o njoj ne volimo razmišljati. Ako znamo i svjesni smo, da u svijetu uspješnih ništa nije prepušteno slučaju, knjiga Temelj financijske neovisnosti je samo dodatni poticaj, da si uredimo temelje, koji će nam omogućiti bezbrižnu budućnost.

Primož Inkret, izvršni urednik revije Kapital